About the Blog

Soiled Doves, The Third Reincarnation

liːnə bʌɪ ðə ˈmɪnɪt;
dedə, wʌn ˈməʊmənt –
– ə ˈməʊmənt æt ə tʌɪm
fɔː ðə ˈbetə miːn, ðeɪ seɪ
ˈlæŋgwɪʃ, tɪl spent, ˈweɪstɪd əˈweɪ,
ðəʊ daʊn ðɪs laɪn əˈweɪts ʌs ˈnʌθɪŋ;
fɔː ðə ˈnʌθɪŋ wiː ɑː ˈɪntʊ ˈnʌθɪŋ wɪl tɜːn əˈɡeɪn;
ðə ˈnʌθɪŋ aɪjəm, ˈnʌθɪŋ wɪl fərˈɔːlweɪz ˈnʌθɪŋ rɪˈmeɪn.

Advertisements